ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

2024-2025 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ    

Խ․Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հենակետային վարժարանը (ավագ դպրոցը) հայտարարում է 2024-2025 ուսումնական տարվա 10-րդ դասարանի ընդունելություն՝ հումանիտար (հայոց լեզու, գրականություն, հայոց պատմություն, անգլերեն) և բնագիտամաթեմատիկական (մաթեմատիկա, ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն և աշխարհագրություն) առարկաների խորացված ուսուցմամբ։
 2024-2025 ուսումնական տարում վարժարանում գործելու են վճարովի լրացուցիչ կրթական ծառայություններ՝ հետևյալ դասընթացներից՝
•    Կերպարվեստ
•    Պարարվեստ
Դիմում-հայտերը ընդունվում են  հուլիսի 4-ը ներառյալ՝ ժամը՝ 10:00-16:00: 
Դիմորդը օրինական ներկայացուցչի (ծնողի, որդեգրողի կամ հոգաբարձուի) հետ  ընդունող հանձնաժողով է ներկայացնում`
1. դիմում (լրացվում է տեղում),
2. 2 լուսանկար (3x4 չափսի),
3. 9-րդ դասարանի ավարտական վկայականը,
4. ծննդյան վկայականի պատճենը,
5. ծնողի անձնագրի պատճենը,
6. ՀԾՀ (սոցիալական քարտի) պատճենը։
Դիմորդների գիտելիքների ստուգումը նախատեսվում է իրականացնել  հուլիսի 8-12-ը:
Հասցե՝  Դեղատան 17

Լրացուցիչ հարցերի դեպքում զանգահարել ((010)59-22-72

2021 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Design and Delvelopment by ToolBox Software