Արմեն Ալեքսանդրի Ղուշչյան

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու

Արմեն Ալեքսանդրի Ղուշչյան

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու

Կրթություն
2002-2005թթ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ ասպիրանտուրա «Տնտեսագիտության դասավանդման մեթոդիկա» մասնագիտությամբ

1997–2002թթ. ԵՊՀՏնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ,

 

Գիտական աստիճան


18.05.2006թ.-Գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան  «Տնտեսագիտական կրթության համակարգի բովանդակությունը և նրա ուսուցման առանձնահատկությունները դպրոցում»

 

ԺԳ.00.02- «Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա» (տնտեսագիտություն) մասնագիտությամբ մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման

Աշխատանքային փորձ

  1. 2002թ․-  Հայկական զարգացման բանկ
  2. 2003թ․-  Մասնավոր ոլորտ ՝  սեփական բիզնես
     

Հրապարակումներ

  1. Ղուշչյան Ա. Ա., Տնտեսագիտական կրթությունը և տնտեսական դաստիարակությունը որպես տնտեսության մեջ հարկային քաղաքականությունն արդյունավետ իրականացնելու միջոց։ Մանկավարժահոգեբանական գիտությունների ակադեմիայի գիտական հոդվածաշար, թիվ III, Երևան- 2004 թ., Զանգակ-97 հրատ., 172-180։
  2. Ղուշչյան Ա. Ա., Դպրոցականների տնտեսագիտական կրթության անհրաժեշտությունը որպես հրատապ հիմնահարց։ Վասն արդարութեան։ Իրավական գիտամեթոդական հանդես, թիվ 3 53, Երևան- 2005 թ., Զանգակ-97 հրատ., 61-63։
  3. Ղուշչյան Ա. Ա., Տնտեսագիտական կրթության առանձնահատկությունները տարրական դասարաններում։ Վասն արդարութեան։ Իրավական գիտամեթոդական հանդես, թիվ 4 54, Երևան- 2005 թ., Զանգակ-97 հրատ., 63-67։
  4. Սարգսյան Մ. Տ., Ղուշչյան Ա. Ա., Տնտեսագիտության դասավանդման մեթոդիկա դասընթացի ուսումնական ծրագիր։ Մխիթար Գոշգիտամեթոդական հանդես թիվ 2 6, Երևան- 2005 թ., Իրավաբանական կենտրոն - PRESSհրատ., 59-63։

 

 

Լեզուներ հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն

 
2021 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Design and Delvelopment by ToolBox Software