Էլեն Սամվելի Ավետիսյան

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ-ԳՈՐԾԱՏՈՒ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐ, ԴԱՍԱԽՈՍ

avetisyanelen-10@aspu.am

ՀՊՄՀ Համալսարան–գործատու համագործակցության կենտրոնի ղեկավար

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դասախոս/Ռոմանագերմանական լեզուների և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
2020 թվականից մինչ օրս Ռոմանագերմանական լեզուների և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ասպիրանտ
2018- 2020 թ. - Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի ՕԼՖ Անգլերեն լեզու և գրականություն մասնագիտություն. Մագիստրատուրա / գերազանցությամբ/
2013-2018 թ. - Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի ՕԼՖ Անգլերեն լեզու և գրականություն մասնագիտություն. Բակալավրիատ / գերազանցությամբ/
2011-2013 թ. - Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Հենակետային վարժարան, Լրագրության հոսք / գերազանցությամբ/
2003-2011թ. - Վ. Մայակովսկու անվան /հայ-ռուսական/ N7 հիմնական դպրոց / գերազանցությամբ/

Աշխատանքային փորձ
2018-2023 թ. – ՀՊՄՀ Քարտուղարության մասնագետ
2022 թ. – ՀՊՄՀ Ռոմանագերմանական լեզուների և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս
2020 – 2022 թ. – ՀՊՄՀ Հենակետային վարժարանում Անգլերենի ուսուցչուհի
Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ գործնական և տեսական առարկաների դասավանդում՝ անգլերենի բանավոր հաղորդակցում

Անդամակցություն
2015-2016 թ. - ՀՊՄՀ Գիտական խորհրդի անդամ
2016 թվականից մինչ օրս ՀՊՄՀ Հոգաբարձուների խորհրդի անդամ
2022 թ. – Թեքեյան Մշակութային միության անդամ

Մասնակցություն
2016 թ. - Միջազգային կլոր սեղան նվիրված Լ. Ս. Վիգոտսկու 120 ամյակին- «Культурно-историческая методология в трудах Л.С.Выготского и вариативное развивающее образование: психологические и педагогические аспекты» /20.10.2016/
2016- « Ռուբեն Սևակ »-ի անվան մրցանակ
2017 թ. Դեկտեմբեր - / Geneva, Switzerland / titled “Managing and Leading Strategic Communication” գիտաժողով / Ժնև, Շվեյցարիա/
2017 թ. - “Teaching Foreign Languages in Multilingual Settings” Միջազգային երիտասարդական գիտաժողով
2018թ. - “New technologies in foreign language teaching and assessment” Միջազգային գիտաժողով
2018 թ. - “Foreign Languages; Theory and Practice” Երիտասարդական գիտաժողով
2018 թ. – « Էրգոթերապիայի ստեղծարարական մոտեցումները կրթական և վերականգնողական ոլորտներում » էրգոթերապիայի չորորդ համակովկասյան գիտաժողով
2019 թ. - “Psychological problems: characteristics, principles of classification and diagnosis” վերապատրաստման դասընթաց
2019 թ. – Օտար լեզուների հանրապետական ուսանողական առաջին օլիմպիադա / գերազանց արդյունք
2019 թ. - « Международный опыт социализации и реабилитации л с сенсорными и мультисенсорными расстройствами » թեմայուվ վերապատրաստման դասընթաց
2020 թ. – « Ֆինանսական կրթությունը դպրոցում » վերապատրաստման դասընթացներ
2021 թ. - «Проблемы Модернизаций Современного Высшвго Образования: лингвистические аспекты. лингвометодические проблемы и тенденции преподавания иностранных языков неязыковом вузе» խորագրով միջազգային 7-րդ մեթոդական գիտաժողով
2022 թ. - "Научно-методический вектор русистики" ծրագրի շրջանակում իրականացվող միջոցառումների մասնակցություն "Русистика без границ" խորագրով

Լեզուներ–հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

 
2021 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Design and Delvelopment by ToolBox Software