Մկրտիչ Տիգրանի Այվազյան

Ֆիզ.մաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ

Կրթություն
1995 – 2000թ Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Ֆիզիկա մաթեմատիկական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու 01.04.07 – պինդ մարմնի ֆիզիկա մասնագիտությամբ Թեմա: «Մրրիկների դինամիկան գերհաղորդիչ YBaCuO-ում»

Աշխատանքային փորձ
2013թ. մինչ օրս Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա
2014թ. – մինչ օրս ուսումնագիտական գծով պրորեկտոր
2013թ. - 2014թ. ուսումնական վարչության պետ
2009թ. – 2013թ «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամ
2010թ. – 2013թ. Ինստիտուցիոնալ փորձաքննության և ծրագրային հավատարմագրման բաժնի ղեկավար
2009թ. – 2010թ. Քարտուղարության ղեկավար
10.03.2009թ. – 01.06.2009թ. Մշակումների և զարգացման բաժնի մասնագետ
01.09.2004թ. – մինչ օրս Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Ընդհանուր ֆիզիկայի ամբիոնի, դոցենտ
2005թ. – 2015թ. ՀՀ ԳԱԱ Միջազգային գիտակրթական կենտրոնի Ավագ գիտաշխատող
1999թ. – 2005թ. ՀՀ ԳԱԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա, Ատոմի և տարրական մասնիկների ֆիզիկա 

Մագիստրատուրա՝ Գերհաղորդականության ֆիզիկական հիմունքները, Միկրոէլեկտրոնիկայի հիմունքներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ

Պինդ մարմնի ֆիզիկա, ցածր ջերմաստիճաններ, գերհաղորդականություն

Վերապատրաստումներ
16.02.2015-6.03.2015 Խ. Աբովյանի անվ. ՀՀ ՊՄՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի համար կազմակերպված որակավորման բարձրացման դասընթացներ (N 0011 - 15)

Հրապարակումներ
1. M. T. Ayvazyan, K. Z. Papazian, R. A. Vardanian. – Vortex-lattice characteristics measured inside a hollow YBaCuO superconducting cylinder. – Physica C, 390, 31-36 (2003).
2. M. T. Ayvazyan, A. A. Kteyan, R. A. Vardanian. – Non-linear oscillations of the vortices in a hollow superconducting YBaCuO cylinder. – Physica C, 405, 163-172 (2004), North-Holland.
3. R. A. Vardanian, M. T. Ayvazyan, A. A. Kteyan. – Frequency dependence of vortex lattice elastic moduli in a hollow superconducting YBaCuO cylinder. – 24th International Conference on Low Temperature Physics (Orlando, Florida USA, 2005), p.29; AIP Conference Proceedings, 850, 807-808, (2006), USA.
4. E. A. Mugnecyan, M. T. Ayvazyan, N. M. Dobrovol’skii, A. G. Sarkisyan. - Penetration Phases of Low Magnetic Field into Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-Fe-O HTSC Ceramics with Developed Jasefson Medium and teir possible use as a sensitive element for Magnetometer. - Perspective materials, devaices and structures for space applications, ISTC Workshop (Yerevan, Armenia, 26-29 May 2009), p. 63, Armenia.
5. V. H. Babayan, M. T. Ayvazyan, A. A. Kteyan, R. A. Vardanyan. - Dynamic deformation of vortex lattice in the hollow superconducting YBaCuO cylinder. - International Journal of Modern Physics B, 23, 5261-5273 (2009).

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

2021 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Design and Delvelopment by ToolBox Software