Վարազդատ Կոլյայի Վարդազարյան

ՈՒսուցիչ

vardazaryanvarazdat08@aspu.am

Կրթություն 

1972-1974 թ. Լենինգրադիպետական համալսարան

1968-1972 թ. Երևանի պետական համալսարան

 

Գիտական աստիճան

Ֆիզ.մաթ.գիտ.թեկնածուԴիրակի միաչափ պատահական  համակարգի սպեկտրալ տեսություն: Մոսկվայի պետական համալսարան գիտական խորհուրդ 01.01.05/ դոցենտ

 

Աշխատանքային փորձ

2010թ. –իցառ այսօր մաթ.անալիզի և ֆունկցիաների տեսության ամբիոնի վարիչ :

2006-2010թ. Նույն ամբիոնի վարիչ  պաշտոնակատար

1999-2006թ. Երևան  Խ.Աբովյանի անվան մանկավարժական  ինստիտուտր  մաթ. Անալիզի և ֆունկցիաների տեսության  ամբիոնի դոցենտ:

1992-1994Ã. Գորիսի քաղխորհրդի գործկոմի նախագահի տեղակալ:

1986-1992Ã. Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի Գորիսի մասնաճյուի բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոնի վարիչ:

1985-1986թ.Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի Գորիսի մասնաճյուի բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոնի ավագ դասախոս

1975-85Ã. Երևանի մանկավարժական  ինստիտուտի Գորիսի մասնաճյուի մաթեմատիկայի ամբիոնի ասիստենտ :

 

Կարդացվող դասընթացներ

Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր, երկրաչափություն

 

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Դիրակի միաչափ պատահական  համակարգի սպեկտրալ տեսություն:

Մաթեմատիկական գիտելիքների դերը հետբուհական կրթության գործընթացում:Հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության տարրերի ուսուցման մեթոդիկան, բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում և դպրոցում:

 

Հրապարակումներ

  1. §Մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդներ սոցիալական գիտություններում ,դասընթացի կառուցման ,որոշ դիդակտիկական առանձնահատկությունները:

(Մանկավարժական կրթություն: Հայացք դեպի ապագա

Միջազգային գիտաժողովի նյութեր :

Երևան 2010,Մ.Դ. Դավթյան ,Հ.Ա.Հարությունյան)

 

  1. .§Ընդհանրացնող դասախոսություններ 12-ամյա կրթության վերջին կիսամյակում: ¦.

(Մանկավարժական կրթություն: Հայացք դեպի ապագա

Միջազգային գիտաժողովի նյութեր :

Երևան 2010 , Ա. Ղուշչյան ,Լ.Ա.Մաթևոսյան )

 

3§Աշակերտների հավանականային ինտուիցիայի ձևավորումը և զարգացումը կրտսեր դպրոցի  մաթեմատիկական դասերին ¦.

(Բնագիտությունը 21-րդ դարում :Ուսուցման հիմնախնդիրները և լուծումները: )Բնագետ հատուկ  թողարկում : Երևան 2008թ. Լ.Ժամկոչյան )

 

  1. §Մաթեմատիկական գիտելիքների դերը հետբուհական կրթության որակի բարձրացման գործում ¦

(Հետբուհական և շարունակական կրթության Միջազգային գիտական կոնֆերանսի հոդվաժծների ժողովածու:  Երևան 2010, Ա.Ղուկասյան, Վ.Կարապետյան :

 

  1. Դիսկրետ մաթեմատիկայի տարրերը ավագ դպրոցի ֆիզիկամաթեմատիկական հոսքի կամ ընտրական դասընթացում:

Образование,наука и экономика в вузах  и  школах . Интеграция в международное образовательное пространство ,,Труды международной научной конференции 28 сентября -2 октября 2015  том 2  г. Горис 2015:

 

Լեզուներ

Անգլերեն, ռուսերեն

2021 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Design and Delvelopment by ToolBox Software